Wczytuję dane...

Rejestracja autoklawu w UDT – sprawdź, co musisz o niej wiedzieć

Rejestracja autoklawu w UDT – sprawdź, co musisz o niej wiedzieć

Wokół konieczności zgłoszenia autoklawów do Urzędu Nadzoru Technicznego narosło w ostatnim czasie sporo mitów i nieścisłości. Od czasu, gdy do sterylizacji narzędzi prawnie zobowiązane zostały wszystkie salony tatuażu, gabinety kosmetyczne, zakłady fryzjerskie oraz gabinety odnowy biologicznej, na rynku zaczęły pojawiać się oferty sugerujące, że autoklawów o określonej pojemności nie trzeba zgłaszać ani rejestrować. Jak jest naprawdę? Zgłaszać, nie zgłaszać? Jak wygląda procedura do dla nowych autoklawów, a jak dla używanych? I wreszcie – czy jeśli koszt nowego autoklawu przekracza możliwości finansowe Twojej firmy, to czy bardziej opłaca się sfinansować autoklaw na raty lub w leasingu czy kupić używany?

Rejestracja autoklawów a przepisy

Autoklaw medyczny to urządzenie, które ze względu na swoją budowę oraz specyfikę działania zaliczany jest do urządzeń ciśnieniowych i jako taki każdorazowo powinien być zgłoszony do Urzędu Dozoru Technicznego. Wynika to bezpośrednio z przepisów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki społecznej z dnia 9 lipca 2003 roku. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych.

W dołączonym do Rozporządzenia załączniku znajduje się lista urządzeń podlegających pod dozór UDT, wśród których znajdują się m.in. sterylizatory szpitalne z wbudowanymi grzałkami elektrycznymi o pojemności V>10l oraz sterylizatory szpitalne z wbudowanymi grzałkami elektrycznymi o pojemności V⩽10l, które podlegają kolejno pełnej formie dozoru oraz uproszczonej formie dozoru. W przypadku sterylizatorów o pojemności większej, niż 10l przewidziano także rewizję zewnętrzną co roku, rewizję wewnętrzną co 10 lat oraz próbę ciśnieniową co 10 lat. Co to oznacza w praktyce? Z powyższego rozporządzenia wynika jasno, że niezależnie od typu autoklawu, należy niezwłocznie zgłosić jego zakup do Urzędu Dozoru Technicznego. Jednocześnie pojemność autoklawu ma znaczenie w kontekście formy  kontroli – modele o pojemności komory sterylizacyjnej wynoszącej do 10 litrów nie będą musiały przechodzić corocznej rewizji zewnętrznej ani mieć przeprowadzonej rewizji wewnętrznej i próby ciśnieniowej po upływie 10 lat. Niemniej, nawet tego typu autoklawy muszą zostać zarejestrowane przez inspektora UDT oraz posiadać deklarację zgodności CE z normą medyczną 93/42/EEC.

Nieco inaczej sprawa przedstawia się w przypadku autoklawów  z komorą sterylizacyjną o pojemności równej i przekraczającej 10l. Te modele, poza obowiązkową rejestracją podlegają pod pełną formę dozoru, co oznacza, że co roku będą musiały przechodzić zewnętrzną kontrolę z Urzędu Dozoru Technicznego, zaś po 10 latach – rewizję wewnętrzną wraz z próbą ciśnieniową komory.

Jak zgłosić autoklaw do rejestracji

Zgłoszenie sterylizatora do UDT wiąże się z koniecznością wypełnienia formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na stronie internetowej UDT oraz dołączenia do niego szeregu dokumentów dostarczonych wraz ze sprzętem od sprzedawcy. Należą do nich:

  • Specyfikacja techniczna autoklawu
  • Rysunek techniczny komory sterylizacyjnej
  • Instrukcja obsługi autoklawu w języku polskim
  • Certyfikat CE, zgody z tabliczką znamionową autoklawu
  • Wystawiona przez producenta deklarację zgodności certyfikatu CE
  • Certyfikat zaworu bezpieczeństwa z numerem zgodnym z tym, który znajduje się na zaworze bezpieczeństwa
  • Plan pomieszczenia, w którym znajduje się autoklaw oraz zaznaczenie jego pozycji

Powyższe dokumenty są niezbędne do uzyskania od UDT decyzji zezwalającej na eksploatację autoklawu. Na ich podstawie oraz po sprawdzeniu stanu technicznego urządzenia, inspektor wydaje księgę rewizyjną wraz z naklejką informującą o czasie, w jakim autoklaw dopuszczony jest do użytku.

Warto jednak pamiętać, że powyższe przepisy dotyczą wyłącznie autoklawów zarejestrowanych, jako nowe urządzenia. Używane autoklawy, niezależnie od ich pojemności traktowane są jak modele powyżej 10l i bezpośrednio po zakupie podlegają obowiązkowej rewizji wewnętrznej oraz próbie szczelności, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Kupno używanego sprzętu wiąże się także z ryzykiem, że dostarczone dokumenty będą niekompletne, a to z kolej może zaowocować niezbyt przyjemnymi konsekwencjami. Autoklaw to inwestycja, na której nie warto oszczędzać, zwłaszcza, że jego koszt można rozłożyć na raty lub sfinansować go w leasingu.